Atbalstītāji

Liels paldies:

Dacei Bergmanei
Viesturam Knopkenam
Lindai Lauzei
Intaram Bebrim
Gintai Riekstiņai
Indrai Ūdrai
Ivetai Pudānei
Kristam Mārtinsonam
Laumai Vauškūnai
Vitai Lorencei
Guntim Tilleram
Oskaram Zvejam
Antrai Gārbenai
Jānim Zolmanim
Ilvai Birzkopei
Jānim Justam