Ziedojumi!

Gribu pateikt LIELU PALDIES ikkatram, kurš ir ziedojis un turpina to darīt! Šobrīd vēlos lielākos paldies pateikt Agnesei un Indrai, Vitai, Anitai, Ivetai, Lindai, Oskaram, Valentīnai!

Esmu pārsteigts un ļoti iepriecināts! Lai mūsu radio aug un attīstās!